Par mani

 

IL_1

Laipni lūgti jaunajā mājaslapā –www.ineselietaviete.lv    

 

Inese Lietaviete, Mg.Psych,

klīniskā psiholoģe, sertificēta kognitīvi – biheiviorālā terapeite (KBT), vada seminārus par stresa pārvarēšanu, apzinātības praksi, saskarsmi un komunikāciju.

 

Darba pieredze:

 • no 2009. gada – Rīgas Augstākais Reliģisko Zinātņu Institūts, lektore klīniskajā un reliģijas psiholoģijā
 • no 2011. gada – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas “Vecāku mājas” psiholoģe
 • no 2017. gada – sniedzu konsultācijas medicīnas centrā “D.A.P. Sāpju klīnikā”
 • 01. 2013.-19.03.2014. VSIA “Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs” psiholoģe (psihodiagnostika)
 • 02.11.2009.-02.09.2010. – Latvijas Neredzīgo biedrība, sociālās rehabilitācijas projektu koordinatore Rīgas reģionā

 

Izglītība:

 • pašlaik studēju Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūrā ar specializāciju klīniskajā psiholoģijā (kognitīvi biheiviorālās terapijas novirziens)
 • 2004-2009 Ļubļinas Katoļu Universitāte (Polija). Specialitāte: psiholoģijas maģistrs
  (specializācija klīniskajā un izglītības psiholoģijā)
 • 1996-2003 Rīgas Lietišķās Mākslas koledža. Specialitāte: reklāmas un interjera dizaineris

 

Nozīmīgākā papildizglītība:

 • 2013.-2017. Kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas apmācības (1600 stundas) International CBT Institute (Čehija) and Latvian Association for Cognitive and Behavioral Therapies.
 • 2015.-2016. Bāzes kurss: MBSR Mindfulness-Based Stress Reduction, MBCT Mindfulness-Based Cognitive Therapy (35 stundas). Papildkursi: Mindful Parenting, MB-Eat, MFN organizācijā un biznesā (45 stundas). Neuromedicinos Institutas (Lietuva).
 • 18.-20.06.2015. “Bērnu un pusaudžu uzvedības problēmas, uzmanības traucējumi un hiperaktivitāte: kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeja.” (16 stundas). Semināra vadītājs: Wim de May, PhD (Beļģija).
 • 10.-11.10.2013. “Cultivating self-esteem with Cognitive therapy” (16 stundas). Semināra vadītāja: Melanie J.Fennell, PhD, Oxford Cognitive Therapy Centre.
 • 21.-29.08.2013. Course in Neuroscience. International Brain Research Organization. (Apliecība Nr.021922, izdevējs: LU Bioloģijas fakultāte)
 • 2013.gads – Augstākās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programma “Inovācijas augstskolu didaktikā” (160 stundas). (Sertifikāta Nr. 13-1142, izdevējs: LLU, 17.06.2013.).
 • 2013. gads – Vudkoka – Džonsones kognitīvo spēju tests. (Sertifikāta Nr. 310-23-2013, izdevējs: Woodcock-Muñoz Foundation, 10.04.2003.).
 • 18.01.2013. Psihiatru asociācijas konference par šizofrēniskā spektra traucējumiem. (Sertifikāta Nr. A155).
 • 2011. gads – Vecāku mācību programmas “Bērnu emocionālā audzināšana” vadītāja sertifikāts (Nr. 03/2011, izdots 01.06.2011.) (36 stundas).
 • 31.08.2010. “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pielietojums projekta īstenošanā” (8 stundas). (Apliecinājuma Nr.75, izdevējs: Labklājības Ministrija).
 • 14.-15.12.2009. “Neredzīgo un vājredzīgo cilvēku apmācības specifika, mācību metodes un paņēmieni” (16 stundas). (Apliecība Nr.22, izdevējs LNB).
 • 2009. gads – profesionālās apmācības kurss “Ievads klīniskajā pastorālajā aprūpē” (160 stundas). (Izdevējs: LPVAKA, 01.12.2009.).
 • 2008. gads – Mākslas terapijas metodes darbā ar grupu (Arteterapia w pracy z grupą) (22 stundas). (Izdevējs: Ośrodek terapii i rozwoju (Polijā), 01.12.2008.)
 • 2008. gads – Audzināšanas prasmju treniņš vecākiem (Trening umiejętności wychowawczych) (30 stundas). (Izdevējs: Specjalistyczna poradnia psychoprofilaktyki i terapii rodzin (Polijā), 11.01.2008.).